Cursus Voorman Sloopwerken


Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor personen die hun technische kennis van diverse aspecten van de sloop verder willen verbreden en/of verdiepen. Wanneer ze daarnaast ook nog personeel op de slooplocatie (willen gaan) aansturen, is dit de cursus die hen daar op voorbereidt.
 

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn aan deze cursus geen opleidingsvoorwaarden verbonden. Wel is het gewenst dat de deelnemers enkele jaren ervaring hebben in de sloopbranche. De deelnemer dient verder de Nederlandse taal te beheersen.
 

De inhoud van de cursus

In de cursus Voorman Sloopwerken komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 • Veiligheid en gezondheid
 • Duurzaam omgaan met materialen (verwerking en hergebruik)
 • Bouwconstructies
 • Sloopmaterieel
 • Sloopobjecten / Voorzieningen op het werk
 • Sloopgereedschappen
 • Slooptechnieken
 • Milieu-emissies
 • Werkoverleg en communicatie
 • Bestekken, tekeningen en administratieve werkzaamheden

Cursusmogelijkheden

Cursussen worden gegeven door commerciële opleidingsinstellingen. Op dit moment kunt u zich aanmelden bij BME Opleidingen. De cursus wordt verzorgd door deskundigen uit de sloopbranche. 


Examen

Het examen wordt afgenomen door SVS. Het staat de kandidaat vrij om te bepalen op welke wijze hij / zij zich voorbereidt op het examen. U hoeft dus niet perse de cursus te volgen, hoewel dit wel wordt aangeraden. De duur van het examen is 2 uur en bij het behalen van het examen wordt een SVS diploma verstrekt. Met dit diploma wordt voldaan aan de deskundigheidseisen Voorman Sloopwerken in de BRL Veilig en Milieukundig Slopen.

Kosten

De kosten voor het examen bedragen €495,00 (tarieven vanaf 1 januari 2023). Dat is inclusief een uitgebreid gedocumenteerd cursusboek. De kosten voor een herexamen bedragen €170,00.

Aanmelden

Aanmelden kan door middel van het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier, via de website. Bij een herexamen dient opnieuw een volledig ingevuld  aanmeldingsformulier verzonden te worden via de website. Vinkt u dan herexamen aan.

Data examen / herexamen 2023

 • Woensdag 15 februari om 09.30 uur te Meteren (Examenlocatie, Rijksstraatweg 69 te Meteren)
 • Woensdag 5 april om 09.30 uur te Meteren (Examenlocatie, Rijksstraatweg 69 te Meteren)
 • Woensdag 10 mei om 09.30 uur te Meteren (Examenlocatie, Rijksstraatweg 69 te Meteren)
 • Woensdag 14 juni om 09.30 uur te Meteren (Examenlocatie, Rijksstraatweg 69 te Meteren)
 • Vrijdag 7 juli om 09.30 uur te Meteren (Examenlocatie, Rijksstraatweg 69 te Meteren)

Downloads