Opleiding Uitvoerder Sloopwerken


Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is bedoeld voor zowel de 'startende' uitvoerder die aan het begin van zijn/haar carrière staat, alsook voor de ervaren uitvoerder die met de opleiding kennis wil verdiepen en verbreden. Er is veel ruimte voor onderlinge contacten en kennisuitwisseling. De combinatie theorie en praktijk (aan de slag met een projectdossier) maakt de opleiding gevarieerd. 

Personen die door willen groeien naar of beter willen gaan functioneren als allround uitvoerder in de sloopbranche zijn aan het goede adres. Na deze opleiding zijn de deelnemers (beter) in staat om op een juiste wijze de uitvoering van een sloopwerk voor te bereiden, te organiseren, aan te sturen, te bewaken en op te leveren.
 

De inhoud van de opleiding

In de opleiding komen onder andere de onderstaande onderwerpen aan bod:
 • plaats van de uitvoerder sloopwerken binnen de sloopsector
 • sloopobjecten en constructies/belastingen
 • sloopmethoden en -technieken
 • bestekken en aanbestedingsvormen
 • werkopname en calculatie
 • werkvoorbereiding en communicatie
 • uitvoering en oplevering
 • MVO & duurzaamheid en certificatie
 • sloopregelgeving
 • gecertificeerd slopen volgens BRL SVMS-007
 • veiligheid en gezond werken
 • plannen, bewaken en leidinggeven 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een theorieboek en een projectboek.

Het theorieboek behandelt de achterliggende kennis die nodig is om als uitvoerder op een juiste wijze keuzes te kunnen maken en acties te ondernemen. Naast de diverse facetten van het sloopproces (van opdrachtverwerving tot oplevering), komen ook zaken aan de orde als sloopregelgeving, certificering en de ontwikkelingen rondom MVO en duurzaamheid. Verder wordt stilgestaan bij soorten sloopobjecten en slooptechnieken, inclusief de nodige theorie over constructies en belastingen waarmee tijdens het slopen rekening gehouden moet worden. De theorie en praktijk van de verschillende aanbestedingsvormen en besteksystematieken (RAW/STABU) komt eveneens aan de orde.

Aan de hand van een projectboek wordt de theorie toegepast in de praktijk. Het projectboek bevat de projectdocumentatie van een concreet sloopproject, waarin hoegenaamd alle aspecten die de uitvoerder in de praktijk tegen kan komen aan bod komen. Het projectboek bevat opdrachten die als huiswerk moeten worden uitgewerkt en tijdens de opleidingsdagen worden besproken.


Duur en planning van de opleiding

De opleiding bestaat uit een introductiebijeenkomst, 8 lesdagen (waaronder een terugkomdag op een zaterdag) en een examendag. De opleiding wordt gegeven door een team van ervaren docenten. uiteraard wordt er voor een lunch gezorgd. de kandidaten dienen de opleiding voor een deel in hun eigen tijd te doen. De start- en eindtijden van de opleidingsdagen kunnen in overleg met de kandidaten aangepast worden tijdens de opleiding.

Het examen

Het examen bestaat uit een theoriedeel en een projectdeel. Het examen neemt een halve dag in beslag. Bij voldoende resultaat wordt het diploma Uitvoerder Sloopwerken verstrekt.

Met het diploma Uitvoerder Sloopwerken wordt voldaan aan de deskundigheidseisen volgens de BRL SVMS-007.


De kosten voor deze 8-daagse cursus bedragen €3.300,00 (exclusief btw) (tarieven vanaf 1 mei 2022). Dat is inclusief lesboek en examen. Een herexamen kost €262,00. Leden van VERAS krijgen korting en betalen €3.090,00 (exclusief btw). Bent u lid van VERAS? Vink dit aan op het aanmeldformulier.

Aanmelden kan door middel van het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier, via de website. Bij een herexamen dient opnieuw een volledig ingevuld aanmeldingsformulier verzonden te worden via de website. Vinkt u dan herexamen aan.

Voor de voorjaarseditie 2023 zijn de lesdagen:
Donderdag 19 januari (introductieavond), dinsdag 31 januari, dinsdag 14 februari, dinsdag 7 maart, dinsdag 21 maart, dinsdag 4 april, dinsdag 18 april en zaterdag 13 mei (terugkomdag). Op woensdag 24 mei is het examen gepland.

Downloads