Privacyverklaring Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS)

3 juli 2018

Uw privacy is voor Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij die altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) heeft als doelstelling om te voorzien in een structuur voor opleiding en examinering van sloopopleidingen om daarmee de vakkennis van personen die werkzaam zijn in de sloopbranche te vergroten. Wij ontwikkelen eind- en toetstermen en lesmateriaal voor de opleiding / cursus Voorman Sloopwerken en Uitvoerder Sloopwerken. Verder werken wij samen met ROC’s en andere partijen aan een goede beroepsopleiding voor sloper in het MBO. Mensen kunnen bij Stichting Vakopleiding Sloopbedrijf (SVS) een examen afleggen. Hieronder vertellen wij u welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken en op welke wijze.

Inschrijven en deelnemen aan een examen
Wanneer u zich bij ons aanmeldt en deelneemt aan een examen bewaren wij de volgende gegevens: bedrijfsnaam, adres gegevens, contactgegevens en contactpersoon van het bedrijf waar de kandidaat voor werkt, dan wel het bedrijf waardoor de kandidaat wordt aangemeld. Van de kandidaat bewaren we de volgende gegevens: naam, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsinstituut, type examen en de resultaten van uw examen. Omdat het certificaat een levenslang geldig is bewaren wij deze maximaal 100 jaar tenzij er eerder een verzoek tot uitschrijving komt, bijvoorbeeld in het geval van overlijden. De persoonsgegevens hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten zodat we kunnen examineren. Daarnaast vragen we vooraf in de aanmeldprocedure uw toestemming.

Contactformulier (e-mail)
Met het contactformulier of via een e-mail kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en uw NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment"  van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat u toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.

Informeren
Wij willen u graag informeren over nieuwe ontwikkelingen, dit doen wij voornamelijk per post, e-mail en soms per telefoon. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze correspondentie. In elke brief staat hoe dat moet, elke e-mail bevat een afmeld-link, en u kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.
Wanneer u onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens van u opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS)
Rijksstraatweg 69
4194 SK Meteren
0345-471392
info@sloopopleidingen.nl


Cookieverklaring