Enquête MBO Slopen in Noord-Holland


Vindt u vakmensen in de sloop ook belangrijk? Doet u daarom mee?

De Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf zet zich al enkele jaren in voor een MBO Slopen. Doelstelling is om in meerdere regio’s in Nederland de MBO opleiding Slopen van de grond te krijgen. Daarin werken we onder andere samen met het Regio College in Heerhugowaard. Streven is om in september 2017 de sloopopleiding in deze regio te starten. 

Eén van de voorwaarden om te kunnen starten is dat voldoende kandidaten zich melden om in Noord-Holland een klas te vullen. Als er onvoldoende kandidaten blijken te zijn zal het initiatief van de MBO opleiding Slopen het helaas niet halen. De achterliggende periode heeft een wervingsactie plaatsgevonden onder bedrijven en leerlingen. Er zijn inmiddels de nodige aanmeldingen, maar dit is nog niet voldoende om te starten.

Heeft u kandidaten, of zoekt u juist nieuwe werknemers die binnen uw bedrijf als BBL-er aan de slag kunnen gaan? Het is voor ons belangrijk om te weten wat het potentieel is in uw regio. De komende weken zullen we hierover contact leggen met de sloopbedrijven in Noord-Nederland. Ter voorbereiding daarop verzoeken wij u om alvast via onderstaand formulier onze vraag te beantwoorden.

Heeft u voor uw bedrijf interesse in de MBO Slopen (meerdere antwoorden mogelijk)
Wij hebben een of meer werknemer(s) die wij willen inschrijven voor de MBO opleiding Slopen.
Binnen ons bedrijf zijn opleidingsplaatsen beschikbaar, maar wij hebben (nog) geen kandidaten
Wij hebben geen interesse in de MBO opleiding Slopen.
Eventuele opmerkingen
Indien u interesse heeft zal er spoedig contact met u worden opgenomen. Daarom het verzoek om hieronder uw contactgegevens in te vullen.
Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *
Telefoonnummer *
E-mailadres *