Aanmeldingsformulier Voorman Sloopwerken


Hierbij meld ik mij aan voor het:
Type examen
Examendatum

Gegevens kandidaat

Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht

Gegevens bedrijf

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam opleidingsinstituut *
Inschrijvingsnummer Lesboek* (verplicht)
Door ondertekening van dit formulier verklaart ondertekenaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming is van de examenkandidaat c.q. examenkandidaten dat de persoonsgegevens mogen worden verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring (zie LINK). Tevens gaat aanmelder / werkgever door ondertekening / verzending van dit formulier akkoord met de Examenvoorwaarden en -tarieven zoals deze gelden ten tijde van de verzending / ondertekening van dit formulier.
* Indien u het examen in combinatie met een cursus bij een van de opleidingsinstituten afneemt dan wordt alle correspondentie inclusief factuur en diploma verzonden naar de opleider.