Aanmeldingsformulier Uitvoerder Sloopwerken


Hierbij meld ik mij aan voor het:
Type examen

Gegevens kandidaat

Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer (indien een lesdag uitvalt)
E-mailadres

Gegevens bedrijf

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Door ondertekening van dit formulier verklaart ondertekenaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming is van de examenkandidaat c.q. examenkandidaten dat de persoonsgegevens mogen worden verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring (zie LINK). Tevens gaat aanmelder / werkgever door ondertekening / verzending van dit formulier akkoord met de Examenvoorwaarden en -tarieven zoals deze gelden ten tijde van de verzending / ondertekening van dit formulier.
Door ondertekening van deze aanmelding gaat de ondertekenaar als rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanmelder akkoord met de kosten en voorwaarden verbonden aan de opleiding Uitvoerder Sloopwerken. De kosten voor de volledige opleiding bedragen € 3.450,00 (inclusief lesmateriaal en examen en exclusief BTW). Een herexamen kost € 330,00.
Wij zijn lid van VERAS. De kosten voor de cursus Uitvoerder Sloopwerken bedragen voor leden van VERAS €3.200,00 (exclusief btw)