Aanmeldformulier cursus Sloopregelgeving


Hierbij meld ik mij aan voor de tweedaagse cursus Sloopregelgeving:

Gegevens cursist

Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer

Gegevens Bedrijf

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Door verzending van deze aanmelding gaat u akkoord met de kosten en voorwaarden verbonden aan de cursus Sloopregelgeving. De kosten voor de cursus bedragen € 675,00 (inclusief lesmateriaal en lunch en exclusief btw).
Wij zijn lid van VERAS. De kosten voor de cursus bedragen € 605,00 (inclusief lesmateriaal en lunch en exclusief btw).
Door verzending van dit formulier verklaart u dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat u akkoord gaat met verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring